Články

„Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.“ (Karel Čapek)

 

1. Přístup zaměřený na člověka a psychoterapie psychóz

(V příspěvku vycházím ze své rigorózní práce obhájené na jaře 2007 na katedře psychologie FF UK.)

 

2. Pozvání do teorie osobnosti dle C. R. Rogerse

(Pojednání o pohledu Carla R. Rogerse na osobnost člověka, vysvětlení pojmů.)