Co nabízím

Klinicko-psychologické vyšetření nejčastěji přispívá k zpřesnění diagnózy, nebo slouží ke stanovení diagnózy. Jde tedy o prozkoumání potíží, se kterými se potýkáte, zjištění případných souvislostí a zákonitostí, popř. se může jednat i o návrh možného postupu při jejich zvládnutí.

Psychologická diagnostika velmi dobře slouží i pro potřeby organizací či personálních agentur. Lze ji využívat v širokém spektru možností od hledání nejvhodnějších kandidátů na předem specifikovanou pozici až po diagnostiku sloužící k rozvoji zaměstnanců. Je možné ji využívat i pro diagnostiku týmu.

 

Jak probíhá psychologické vyšetření

Při všech typech vyšetření je postup rámcově podobný, liší se volbou psychologických diagnostických metod podle požadovaného zaměření vyšetření. Metody, které využívám, jsou standardizované a standardně používané k požadovaným účelům. Ke všem metodám, které k diagnostice využívám, jsem vyškolena k užívání a mám s nimi mnohaletou praxi v používání. Samozřejmě se dále doškoluji.

Vyšetření trvá zpravidla 1,5-3 hodiny, u některých požadavků déle. Jedná se o anamnestický rozhovor a sérii psychodiagnostických testů a metod.  Poté výsledky administrovaných metod i informace z rozhovoru vyhodnocuji a vyhotovím závěrečnou zprávu.