Co nabízím

Psychoterapie a poradenství

Nabízím individuální psychoterapii dospělých a dospívajících a dětí od 10 let

poradenství zaměřené na řešení problému,

krizové intervence,

párové poradenství.

Zabývám se širokým spektrem potíží od běžných nesnází každodenního života nevyžadujících psychiatrickou pomoc až po paralelně probíhající léčbu psychologickou a psychiatrickou:

 • emoční problémy: např. úzkosti, smutky, časté rozlady komplikující život, přecitlivělost, obavy a strachy, výkyvy nálad
 • potíže v mezilidských vztazích: partnerské nebo manželské problémy, potíže v rámci pracovních vztahů, potíže v oblasti přátelských vztahů, potíže v původní rodině s rodiči nebo sourozenci apod.
 • problémy v komunikaci: potíže s porozuměním druhým, omezená schopnost srozumitelně druhým říci, co potřebujete a očekáváte, omezená schopnost reagovat v konfliktu, potíže se sebeprosazením
 • závislost na alkoholu, nealkoholových drogách a hazardní hře: pomoc závislým i jejich rodinám a blízkým
 • zvládnutí tělesných nemocí omezujících každodenní život: přijetí onemocnění, jak s nemocí žít dál, jak překonat nebo se vyrovnat s omezeními, které nemoc přináší
 • psychosomatické obtíže: různé bolesti, nepříjemné stavy, opakované nemoci, kdy lékař nenalezl vysvětlující tělesnou příčinu
 • zvládání stresu a náročných životních etap
 • rozvoj osobnosti: orientace v sobě samém, porozumění svým emocím, myšlenkám, poznání vlastních možností, ale i omezení
 • psychoterapie duševních poruch a nemocí: úzkostné a neurotické poruchy, poruchy nálady, závislosti, poruchy osobnosti, psychotická onemocnění
 • poruchy chování a emočního vývoje u dětí od 10 let a dospívajících

Relaxace 

Nabízím nácvik relaxace. Využívám postup Schultzova autogenního tréninku anebo Jacobsonovu progresivní relaxaci.

Dovednost relaxovat působí ve směru:

 • lepšího zvládání stresu
 • napomáhá při usínání a prohlubování spánku
 • zmírňuje bolestivé stavy
 • posílí pocit klidu při úzkostech a depresích
 • zvyšuje pocit sebejistoty
 • stabilizuje a harmonizuje duševní stav