Semináře a workshopy

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

(Tomáš Garrigue Masaryk)

 

Workshopy tématicky pokrývající širokou oblast odborných znalostí dovedností z pole psychologie: např. komunikační dovednosti, spolupráce v týmu, asertivní a nenásilná komunikace, partnerské vztahy a jak s nimi zacházet atd.

 

Výcvik vedení Tréninku kognitivních funkcí

Nabízím kompletní výcvik skupinového tréninku kognitivních funkcí. Společně s kolegyní PhDr. Janou Kluckou jsme rozvinuly efektivní postup komplexního tréninku kognitivních schopností, který je vhodný zvláště pro seniory (včetně seniorů s kognitivními poruchami). Trénink v našem pojetí mohou provádět nejen psychologové, ale také proškolený střední zdravotnický personál, pečovatelky a pečovatelé a terapeuti a terapeutky a další pracovníci v přímé práci se klienty.

Zaměřujeme se nejen na samotné kognitivní schopnosti, ale také na podpůrné a související faktory, jako jsou sociální začlenění a komunikace. Základní koncepci je možné prostudovat v naší knize vydané v nakladatelství Grada roku 2009 „Kognitivní trénink v praxi“. V interaktivním workshopu kladu důraz na nácvik vedení skupinových tréninků a zvládání náročných situací vznikajících během skupinových sezení s klienty.

Nabízím zároveň supervizní setkání v oblasti vedení kognitivního tréninku.