Životopis

„Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe.“ (Oscar Wilde)

 

Vzdělání

2008 atestace v oboru klinická psychologie, funkční specializace z psychoterapie

2007 rigorózní zkouška – PhDr. v oboru klinické psychologie

2004 státní závěrečná zkouška – Mgr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor psychologie

 

Výcviky a kurzy

nedirektivní psychoterapie hrou – francouzská lektorka Sandra Padevilla

akreditovaný vzdělávací program dopravní psychologie – certifikát podmiňující možnost akreditace na Ministerstvu dopravy ČR k provádění dopravně-psychologických vyšetření řidičů podle zákona č. 133/2011 Sb. 

psychoterapeutický výcvik v PCA (Person Centered Approach – Rogers), akreditace Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP

akreditovaný výcvik v Rorschachově metodě

kurz Testu kresby postavy

kurz Testu ruky a Lüscherova testu

telefonická krizová intervence – výcvik Linky bezpečí 

 

Pracovní zkušenosti

2008 – stále soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

2008 – stále ambulance klinické psychologie (nyní: Praha 7 – Holešovice a Praha 10 – Zahradní město)

2005 – 2016 klinická psycholožka v Psychiatrické léčebně Bohnice, zkušenosti z oddělení: režimová léčba závislostí, akutní uzavřené odd.– diagnostické oddělení, gerontopsychiatrické odd. – následná péče

2006 – 2008 externí spolupráce s Rodinným centrem Praha zřízeném při Arcibiskupství pražském, pozice psycholog – poradce, 

2005 – 2006 externí spolupráce se sdružením Barevný svět dětí, pozice psycholog, diagnostika dětí a odborné přednášky pro asistenty, 

2004 – 2005 vychovatelka v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 4-Hodkovičkách, pro dívky ve věku 15-18 let,

 2000 vychovatelka v Dětském centru Paprsek, denní stacionář pro děti s lehčí formou kombinovaných vad,

1998 – 2000 konzultantka Linky bezpečí, krizová linka pro děti,  

1998 – 1999 asistentka  učitele v integrované škole – Občanské sdružení Rytmus

 

Další odborné aktivity

Přednášková činnost

Péče o klienty s kognitivními poruchami
Protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů pro ZŠ
Kognitivní trénink
PCA a psychózy
Psychické poruchy u dětí a dospívajících, zásady komunikace

Publikace

Kognitivní trénink v praxi – spoluautorka, nakl. Grada, 2. rozšířené vydání, 2016

Kognitivní trénink v praxi – spoluautorka, nakl.Grada, 2009

Další odborné aktivity

organizační vedení přípravného týmu odborného sympózia PCA – 2009, 2013 a 2017
člen týmu organizátorů odborné psychologické konference „PCA v praxi“ –  2007
členka vedoucího zastoupení pobočky AKP ČR Praha

Členství

Jsem řádnou členkou Asociace klinických psychologů ČR, řídím se jejím etickým kodexem a jsem vůči tomuto profesnímu sdružení odpovědná.